Ustav federacije bosne i hercegovine pdf

Donesen je na sjednici ustavotvorne skupstine federacije bosne i hercegovine 30. Ustav federacije bosne i hercegovine na osnovu lana ix, 1 i 3 ustava federacije bosne i hercegovine ustavotvorna skupstina federacije bosne i hercegovine, na sjednici ustavotvorne skupstine odrzanoj 30. Dejtonski sporazum, potpisan od strane tri predjednika drzava ucesnica u ratu u bosni i hercegovini alije izetbegovica. Na osnovu amandmana l na ustav federacije bosne i hercegovine parlament federacije bosne i hercegovine na sjednicama predstavni c kog doma, odrzanim 24.

Na osnovu clana ix, 1 i 3 ustava federacije bosne i hercegovine. Bosne i hercegovine sa amandmanima, dokument u pdf formatu. Ustav bosne i hercegovine je najvisi pravnopoliticki dokument ove drzave. Na sjednici su ucestvovali poslanici izabrani u skupstinu republike bosne i hercegovine na izborima 1990. Uvjereni da demokratske ustanove vlasti i pravicni postupci najbolje uspostavljaju miroljubi ve odnose u pluralistickom drustvu. Ustav fbih parlament federacije bosne i hercegovine. Izgled obiljezja grb i zastava propisan je ustavom bosne i hercegovine, ustavima republike srpske i federacije bosne i hercegovine i ustavima, odnosno posebnim zakonima kantona.

Zakona o postupku pred ustavnim sudom federacije bosne i hercegovine sluzbene novine federacije bih, br 695 i 3703, stranke u ovom ustavnosudskom postupku su. Dodatak ustavu federacije bosne i hercegovine amandmani. Amandmani ixlii na ustav kantona sarajevo sluzbene novine kantona sarajevo broj 196. U s t a v parlament federacije bosne i hercegovine. Bosna i hercegovina i entiteti nece ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala sirom bosne i hercegovine. Federacija bosne i hercegovine vlada federacije bosne i hercegovine. Takoder, treba podsjetiti da prema vazecem ustavu federacije bosne i hercegovine krivicna djela ratnog zlocina, zlocina protiv covjecnosti i zlocina genocida po ustavu federacije bih nisu propisana kao djela koja ne zastarijevaju. Republici pripadaju sve drzavne funkcije i nadleznosti osim onih koje su ustavom bosne i hercegovine izricito prenesene na. Parlament federacije bosne i hercegovine predstavni ki dom ustav fbih na osnovu clana ix, 1 i 3 ustava federacije bosne i hercegovine ustavotvorna skupstina federacije bosne i hercegovine, na sjednici ustavotvorne skupstine odrzanoj 30. Ombudsmen moze prisustvovati sudskim i upravnim postupcima, kao i sastancima drugih organa, te moze pristupiti svim mjestima gdje su osobe lisene slobode zatvorene ili gdje.

Organi vlasti u kantonu su duni obezbijediti punu zastitu interesa bosne i hercegovine i federacije u njihovom glavnom gradu. Ustav republike bosne i hercegovine precisceni tekst clan 1 republika bosna i hercegovina je suverena i nezavisna drzava pravnih gradana, naroda bosne i hercegovine muslimana, srba, hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj zive. Ustava bosne i hercegovine aneks 4 opceg okvirnog sporazuma za mir u bosni i hercegovini, parlamentarna skupstina bosne i hercegovine na sjednici predstavnickog doma, odrzanoj 25. Ustav federacije bosne i hercegovine najvisi je pravni akt federacije bosne i hercegovine. Postoji drzavljanstvo bosne i hercegovine, koje ureduje parlamentarna skupstina, i drzavljanstvo svakog entiteta, koje ureduje svaki entitet, pod uvjetom da. Ustav federacije bosne i hercegovine je najvisi pravni akt federacije bosne i hercegovine. Ustav federacije bosne i hercegovine na temelju clana ix, 1 i 3 ustava federacije bosne i hercegovine ustavotvorna skupstina federacije bosne i hercegovine, na sjednici ustavotvorne skupstine odrzanoj 30. Amandman i na ustav federacije bih donijela je ustavotvorna skupstina federacije bih, a objavljen je u sluzbenim novinama federacije bih, br. Na osnovu clana ix, 1 i 3 ustava federacije bosne i hercegovine ustavotvorna skupstina federacije bosne i. Ustav federacije bosne i hercegovine vikipedija, slobodna. Uvjereni da demokratske institucije temeljene na postovanju ljudskih prava i sloboda najbolje stvaraju sklad. Parlamentarna skupstina bosne i hercegovine ima dva doma. Za podrucje dviju ili vise opcina koje su urbano i teritorijalno povezane.

Prema popisu stanovnistva bosne i hercegovine iz 1991. Parlamentu federacije bosne i hercegovine i narodnoj skupstini republike srpske je nalozeno da, u skladu sa clanom 63. U s p o s t a v lj a nj e f e d e r a c i j e clan 1 1 federacija bosne i hercegovine je jedan od dva entiteta drzave bosne i hercegovine i ima svu vlast, nadleznosti i odgovornosti koje ustavom bosne i hercegovine nisu date u iskljucivu nadleznost institucija bosne i hercegovine. Bosna i hercegovina i entiteti nece ometati punu slobodu kretanja lica, roba, usluga i kapitala sirom bosne i hercegovine. Bosna i hercegovina i entiteti nece ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala sirom bosne i. Ustav fedracije bosne i hercegovine stupa na snagu u ponoc 30. Ustav bosne i hercegovine je najvisi pravnopoliticki dokument same drzave. Ustav federacije bosne i hercegovine objavljen je u sluzbenim novinama federacije bih, broj.

Na temelju postivanja ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti. Ustav federacije bosne i hercegovine sa amandmanima wednesday, 24 august 2011 11. Posebnost te ustave je, da sicer povsem obicajno sestavino ustave, torej katalog pravic in svoboscin, niso popisane kot samostojni del ustave. Zakoni bosne i hercegovine advokatska kancelarija prnjavorac. Bosna i hercegovina moze izdavati putovnice i onim drzavljanima kojima neki entitet nije izdao putovnicu. Svaki entitet moze izdavati putovnice bosne i hercegovine svojim drzavljanima, na nacin kako to uredi parlamentarna skupstina. Ustav federacije bosne i hercegovine sa amandmanima prnjavorac. Predsjedavajuci us broj 194 ustavotvornom skupstinom 30. Ustava bosne in hercegovine wikipedija, prosta enciklopedija. Na temelju clana ix, 1 i 3 ustava federacije bosne i hercegovine ustavotvorna skupstina federacije bosne i hercegovine, na sjednici ustavotvorne skupstine odrzanoj 30.

Ustava bosne in hercegovine je sestavljena iz 12 clenov, dveh prilog in ene amendmaja. Download this file ustav federacije bih sa amandmanima. Kretanje roba, usluga, kapitala i lica postoji sloboda kretanja sirom bosne i hercegovine. Ustav federacije bosne i hercegovine sa amandmanima. Ustav federacije bosne i hercegovine page 4 of 34 file. Ekspertna grupa je u tu svrhu izvrsila opsezne konsultacije sa relevantnim akterima u. Federacije bosne i hercegovine i republi ke srpske u daljem tekstu entiteti. Ustav socijalisticke republike bosne i hercegovine. Kada je rijec o amandmanima na ustav federacije bih, potrebno je znati da postoji 12 grupa amandmana.

Ustavni temelj za usvajanje amandmana na ustav federacije bosne i hercegovine sadrzan je u amandmanu l. Ustav bosne i hercegovine preambula oslanjajui sena postovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, posveeni miru, pravdi, toleranciji i pomirenju, ubijeeni da demokratski organi vlasti i pravine procedure najbolje stvaraju. Vlade federacije bosne i hercegovine sluzbene novine federacije bih, broj 7909, ured vlade federacije bosne i hercegovine za zakonodavstvo i uskladenost sa propisima europske unije utvrdio je prociscen tekst poslovnika o radu vlade federacije bosne i hercegovine, kako slijedi poslovnik. Ustav federacije bosne i hercegovine stupa na snagu u ponoc 30. Federacije bosne i hercegovine i republike srpske u daljnjem tekstu entiteti. Na osnovu slana ix, 1 i 3 ustava federacije bosne i hercegovine ustavotvorna skupstina federacije. Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija federacije bih integralni tekst sluzbeni novine federacije bih, broj 4498, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvrsenju krivicnih sankcija u federaciji bosne i hercegovine sluzbene novine federacije bih, broj 4299 i zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvrsenju krivicnih. Potpredsjednik federacije bosne i hercegovine kao podnosilac zahtjeva i parlament federacije bosne i hercegovine, kao donosilac osporenih odredbi zakona. Bosne i hercegovine sluzbene novine federacije bih, broj 6907 i 208, zastupnicki dom parlamenta federacije bosne i hercegovine, na sjednici odrzanoj 29. Trenutni ustav je donesen kao aneks 4 dejtonskog mirovnog sporazuma potpisanog 14. Bosna i hercegovina i entiteti nee ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala sirom bosne i. Ustav federacije bosne i hercegovine na temelju clana ix, 1 i 3. Kretanje roba, usluga, kapitala i osoba sloboda kretanja postoji po cijeloj bosni i hercegovini.

On je sastavni dio opceg okvirnog sporazuma za mir u bosni i hercegovini, poznatijeg pod nazivom daytonski mirovni sporazum, koji je parafiran 22. Odaberite jezik choose language zapamti jezicke postavkeremember language selection. Broj 5 stranica 4 sluzbene novine federacije bih srijeda. Specificnosti ustavnog uredenja bosne i hercegovine. Kretanje roba, usluga, kapitala i osoba sloboda kretanja postoji po cijeloj bosni i.

722 1006 860 898 685 21 372 974 1094 1041 2 595 558 1216 146 576 486 1386 1114 277 847 546 29 844 1218 271 1112 133 609 432 935 106 580 1285 741 208 1273 524 75 73 23